Kulttuurivienti

Kulttuurivienti

Opetusministeriön julkaisussa ”Onko kulttuurillä vientiä?” Nuori Kulttuuri -toiminta on otettu osaksi Suomen kulttuurivientiä.

Opetusministeriön nuorisoyksikkö, joka on tukenut nuorten kulttuuriryhmien esiintymismatkoja jo 20 vuoden ajan, ehdottaa vientituotteeksi Nuori Kulttuuri -tapahtuman nimellä toimivaa järjestelmää (ennen 1990-luvun puoltaväliä Nuorten Taidetapahtuma). Vuosittain Nuori Kulttuuri -tapahtumista valitaan matkalle lähtijöiksi erityisesti ne nuoret tai nuorten ryhmät, jotka voisivat saada uusia virikkeitä tai saavat kannustusta
tekemästään kulttuurityöstä. Ryhmien valinnassa hyödynnetään Nuori Kulttuuri -tapahtumissa saatavaa ammattilaisen palautetta ryhmän ansioista, Nuori Kulttuuri -toimikunnan monipuolista kulttuurikenttään liittyvää asiantuntemusta sekä CIMOn asiantuntemusta kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen liittyen. Kyse ei ole kilpailusta, vaan tuesta nuorten kulttuuriryhmien pääsyyn esiintymään ulkomaille, näyttämään taitojaan ja oppimaan uutta.

Toimenpide-ehdotukset:
• Perustetaan Nuori Kulttuuri -järjestelmä nuorten verkottamiseksi kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen.
• Osana Nuori Kulttuuri -järjestelmää valitaan vuosittain nuoria kulttuurivaihdon lähettiläitä edustamaan suomalaista nuorta kulttuuria ja edistämään kulttuurikumppanuutta.

Ensimmäiset Nuori Kulttuuri -Lähettiläät valittiin vuonna 2005 ja toinen haku järjestettiin vuonna 2009.

Kulttuurivienti osana Nuori Kulttuuri -säätiön toimintaa

Nuori Kulttuuri -säätiö toteuttaa kulttuurivientiä sekä tukemalla nuorten kulttuuriryhmien esiintymismatkoja ulkomaille että kehittämällä kulttuurialan toimijoiden asiantuntemusta kehittämisseminaarien ja koulutuksien kautta.

Kulttuurivientiin liittyviä linkkejä:

Opetus-ja kulttuuriministeriö / Kulttuurivienti

Onko kulttuurilla vientiä? Opetusministeriön julkaisuja 2004:22

 
 
css.php