Eurooppalaiset verkostot

Verkostoyhteistyö on yksi keino edistää kansainvälistymistä ja tarjota kansainvälistymismahdollisuuksia Nuori Kulttuuri -säätiön toimintaan osallistuville.

Verkostojäsenyys tarkoittaa luottamusta, yhteisiä toimintatapoja sekä ymmärrystä yhteisestä arvomaailmasta ja tavoitteista verkoston jäsenten kesken. Tietyn verkoston jäsenyys on siis aina tarkoituksenmukaista ja sillä pyritään ensisijaisesti edistämään Nuori Kulttuurin tärkeimmän kohderyhmän eli nuoren taiteilijan, kansainvälistymistä.

Verkostot voivat olla kansainvälistymistä edistäviä kansallisia verkostoja tai kansainvälisiä verkostoja.

Nuori Kulttuuri -säätiö on mukana seurravien verkostojen toiminnassa:

Suomen Nuorisoseurojen kansainvälisten asioiden verkosto

Verkoston tehtävänä on koordinoida ja kehittää nuorisoseurajärjestön kansainvälistä ja monikulttuurista toimintaa sekä välittää tietoa kansainvälisen ja monikulttuurisen toiminnan mahdollisuuksista jäsenistölle. Verkoston jäsenillä on mahdollisuus osallistua erilaisiin kansainvälisiin ja monikulttuurisiin tapahtumiin ja koulutuksiin, kehittää omaa osaamistaan sekä verkostoitua niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Kansainvälinen ” Cultural Networks” -verkosto

Verkostoon kuuluu Suomen lisäksi jäseniä yhdeksästä eri maasta ja 12 eri organisaatiosta. Mukana olevat maat ovat Portugali, Turkki, Viro, Espanja, Ranska, Puola, Italia, Unkari sekä Bulgariasta

Tavoitteena on vahvistaa kulttuurista yhteistyötä kulttuuria tekevien nuorisojärjestöjen kanssa sekä järjestöjen kanssa, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään kulttuurista nuorisotyötä.

Eurooppalainen Eurodesk-verkosto

Verkostoon kuuluu Brysselissä sijaitsevan ja verkoston toimintaa koordinoivan keskuksen lisäksi 33 maata sekä lähes 1 200 eurooppalaista alue- ja paikallistason toimijaa.

Verkosto tukee nuorten parissa toimivien ammattilaisten työtä kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Kulttuurisen nuorisotyön ammattilaiset voivat hyödyntää verkostoa etsiessään projektikumppaneita tai esimerkiksi tietoa kulttuuritapahtumista ja hankerahoituksesta.

 

 
 
css.php