Matka-avustukset nuorten kulttuuriryhmien esiintymismatkoihin ulkomaille

Nuorten kulttuuriryhmien kansainvälistymiseen tarjoitettujen määrärahojen hallinnointi on muuttunut!

Avustusmäärärahojen jaosta vastaa kunkin alueen aluehallintoviranomainen. Katso ohjeet ja yhteystiedot alta ja ole yhteydessä oman alueesi aluehallintoviranomaiseen.

Aluehallintovirastot jakavat avustuksia nuorisotyön ja -toiminnan alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkeisiin sekä hankkeisiin, joiden avulla alueelliset ja paikalliset nuorisoalan toimijat edistävät nuorisotoimialan ja nuorisotyön kansainvälistymistä.

Nuorten kulttuuriryhmien matka-avustukset on integroitu tähän avustuskokonaisuuteen ja niitä haetaan siitä AVista, jonka alueella ryhmä on. Nuorisoalan paikallistason kansainvälisen toiminnan avustus voidaan myöntää myös nuorten kulttuuriryhmien Suomesta ulkomaille suuntautuville esiintymismatkoille.

Avustuksen hakijana voi olla yhdistys, säätiö, kunta, kuntayhtymä tai muu nuorisopalveluja tarjoava rekisteröity yhteisö.

Vuoden 2017 määrärahasta myönnettävien avustusten hakemusten on oltava perillä aluehallintovirastossa 1. hakukierroksen osalta viimeistään 18.4.2017 klo 16:15 ja 2. hakukierroksen osalta 16.10.2017 klo 16:15.

Ensimmäisen hakukierroksen määräajan jälkeen saapuneet hakemukset käsitellään seuraavalla kierroksella. Toisen hakukierroksen määräajan jälkeen saapuneet hylätään.

Tarkemmat hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät suomeksi oheisesta linkistä:

hakuohje https://lomake.fi/forms/help1/word/AVI/avi30l1/fi
lomake pdf https://lomake.fi/forms/pdf/AVI/avi30l1/fi
lomake word https://lomake.fi/forms/word/AVI/avi30l1/fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Suunnittelija, Kaija Blom, puh. 0295 016 265, kaija.blom(at)avi.fi
Suunnittelija, Mari Puhakka, puh. 0295 016 560, mari.puhakka(at)avi.fi

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Kirsi Kohonen, puh. 0295 016 514, kirsi.kohonen(at)avi.fi

Lapin maakunta
Lapin aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Marja Hanni, puh. 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi

Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Erik Häggman, puh. 0295 018 302, erik.haggman(at)avi.fi

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnat
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Päivi Pienmäki-Jylhä, puh. 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Niclas Risku, puh. 0295 018 817, niclas.risku(at)avi.fi

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Nuorisotoimen ylitarkastaja, Kirsi-Marja Stewart, puh. 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi

___________________________________________________________________________________

22.1.2016 PÄÄTTYNEESSÄ HAUSSA JAETTIIN VUODEN 2015 AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN LOPPUOSA 36.800e.

VUODEN 2016 MAHDOLLISESTA MÄÄRÄRAHASTA EI OLE VIELÄ TEHTY PÄÄTÖSTÄ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖSSÄ.

Nuori Kulttuuri -säätiö myöntää avustuksia nuorten kulttuuriryhmien kansainvälisille esiintymismatkoille. Avustuksen saamisen edellytys on, että ryhmä on osallistunut alueelliseen tai valtakunnalliseen Nuori Kulttuuri -tapahtumaan Suomessa.

Avustuksen tarkoitus on kannustaa nuoria etsimään itselleen ulkomainen esiintymislava ja saada kansainvälistä esiintymiskokemusta. Matkan aikana nuoret tapaavat muiden maiden samaa lajia harrastavia nuoria.

Useasti nuoret huomaavatkin olevansa erittäin korkeatasoisia kansainvälisestikin katsottuna, mikä kannustaa ja motivoi jatkamaan omaa harrastusta. Kansainväliset tapahtumat ovat myös kehittymisen ja uusien ideoiden saamisen näkökulmasta äärimmäisen arvokkaita.

Nuorten ryhmien ohjaajat pääsevät vaihtamaan kokemuksia muiden maiden ohjaajien kanssa, oppimaan muiden menetelmistä ja peilaamaan omaa ammatitaitoaan Suomea laajemmassa mittakaavassa.

Esiintymismatka voi olla osallistumista:
• festivaaliin
• kuorokilpailuun
• sirkusleiriin
• tanssiprojektiin
• omatoimiseen bändikiertueeseen tai konserttimatkaan

Avustuksia myönnettäessä huomioidaan erityisesti esiintymisten määrä ja näkyvyys matkan aikana. Ohjelman kautta ei tueta kahdenvälisiä tapaamisia tai esimerkiksi tutustumis- ja opintomatkoja.

Kenelle ohjelma on tarkoitettu

Ohjelma on osa Nuori Kulttuuri –toimintaa ja on tarkoitettu Nuori Kulttuuri –tapahtumiin Suomessa osallistuneille nuorille harrastajille sekä lasten ja nuorten kulttuurialan toimijoille. Avustusta voivat hakea organisaatiot, järjestöt, yhdistykset tai vapaat nuorten ryhmät. Avustusta ei myönnetä yliopistojen tai korkeakoulujen ryhmille. Ryhmässä tulee olla vähintään kolme esiintyjää. Ryhmän esiintyjien tulee olla alle 29-vuotiaita.

Tuen määrä

Myönnettävä avustus on harkinnanvarainen. Avustuksen suuruuteen vaikuttaa nuorten määrä, esiintymismatkan ohjelma, kohdemaa sekä matkakustannukset. Avustuksella ei ole tarkoitus rahoittaa kaikkia esiintymismatkan kuluja.

Tuen hakeminen

Tukea haetaan Nuori Kulttuuri -säätiöstä.

Tarkemmat ohjeet tuen hakemisesta ovat hakuohjeessa.

1) Lue hakuohje huolellisesti
2) Täytä hakulomake
3) Varmista, että kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana
4) Allekirjoita hakemus ja postita se Nuori Kulttuuri –säätiölle

Nuori Kulttuuri –säätiö
Kansainvälinen Nuori Kulttuuri
Yrjönkatu 18, 00120 Helsinki

5) Lähetä sähköinen kopio hakemuksesta (ei liitteitä) osoitteeseen sari.rehell(at)nuorikulttuuri.fi

HAKULOMAKE 2016

HAKUOHJE 2016

RESEBIDRAG FÖR KULTURGRUPPER SOM BESTÅR AV UNGDOMAR

ANSÖKNINGSPERIOD 11.12.2015–22.1.2016

Internationella Ung Kultur erbjuder en internationell scen för grupper som består av ungdomar och ger de finländska ungdomars kultur en möjlighet att synas utomlands. Utöver att ge scenvana anses internationell erfarenhet stödja ungdomars mångkulturella kompetens och sociala färdigheter samt deras förmåga att kommunicera på främmande språk. Programmet är en del av Ung Kultur-verksamheten som utöver internationalism omfattar regionala och nationella konstevenemang för ungdomar.

Bidrag för en uppträdanderesa utomlands beviljas en grupp som före resan har deltagit i ett Ung Kultur-evenemang i Finland. Gruppen ska bestå av minst tre medlemmar som är under 29 år gamla.

HAKUOHJE 2016_SV

HAKULOMAKE 2016_SV

 

 

 

 

 

 

 

 
 
css.php